Sağlık Analizleri

Sağlık Yöneticileri Müjde Bekliyor

               Sağlık kuruluşları ve işletmelerinin temel fonksiyonu, toplumun sağlık statüsünü korumak ve yükseltmektir. Bunun için ülkeler hekim, hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer sağlık meslek mensupları yetiştirir. Bu personelin mesleklerini zamanında, verimli ve etkin icra edebilmelerine zemin hazırlamak için yapılması gereken idari, mali ve teknik birçok hizmet ve süreç vardır. Bu işleri yapacak, yürütecek, organize edecek ve yönetecek lisans eğitimli meslek grubu ise sağlık idarecileri/yöneticileridir.

daha fazlasını oku

Aile Hekimliği SOS Veriyor

        Ülkemizde, kişiye yönelik koruyucu ve birinci basamak tedavi edici temel sağlık hizmetleri aile hekimlikleri aracılığıyla yürütülmektedir.  Aile hekimliğine, ülke genelinde,  2010 yılında geçildi. Bu tarihten önce, pilot çalışmaların yaygınlaştırılmasına yönelik çok önemli, özenli ve başarılı bir çalışma süreci yaşandı. Fakat aile hekimliğine geçildikten sonra, sistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atılmadı.

daha fazlasını oku

Kontrolsüz Büyüme: Kanser

               Büyüme genelde pozitif bir kavram olarak algılanmakla beraber, kontrolsüz büyüme ve çoğalma her zaman sorun olmuştur. Vücut hücrelerinin kontrolsüz çoğalması veya büyümesi sonucu, etrafındaki doku ve organlara sirayet etmesi ve rahatsızlık oluşturması tıp dilinde, ur, neoplazma veya kanser diye adlandırılmaktadır. Urların yayılma özelliği olmayanlar iyi huylu, başka organ ve dokulara yayılma özelliği olanlar ise kötü huyludur. Genelde kötü huylular tehlikeli görülürler, beyin urlarında iyi huylular da tehlikeli olurlar.

daha fazlasını oku

Aşırı Kilo: Obezite

Çağımızın en önemli sağlık risk faktörünün obezite olduğu otoriteler tarafından ifade edilmektedir. Obezite “aşırı kilolu olma” Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanır. İnsanlar zayıf, normal, kilolu ve obez olarak sınıflandırılmaktadır. Normalde insan vücudunun önemli bir kısmı yağ dokudan oluşmaktadır. Erkeklerde bu oran %15-18, kadınlarda %20-25 civarında olduğunda normal sayılmakta, erkeklerde %25’i, kadınlarda %30’u geçtiğinde obezite başlamaktadır. Bir başka obeziteyi belirlemenin yolu; kilonun, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilen beden kitle indeksinin 30’un üzerinde olmasıdır.

daha fazlasını oku

Check-up

Erken teşhis hayat kurtarır. Hastalık etkenleri vücudumuza girdiğinde hemen rahatsızlık oluşturmaz. Bir süre hastalık oluşturabilecek düzeye çıkmak için kuluçka evresi geçirir. Erken teşhis, hastalık etkenini vücutta bulunduğu bu süre içerisinde veya hastalığın hemen başlangıcında tespit etmektir. Çoğu zaman bir başka şikayet için doktora gidildiğinde muayene veya yapılan testler esnasında fark edilip hastalığa erken teşhis konulabilmektedir.

daha fazlasını oku