Başvuru Formu

EK 1- Başvuru Formu                                                        

HASTA DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANE ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI STRATEJİK SAĞLIK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETİM KURULUNA

 

Aşağıda açık bilgileri yer alan ………………..Hastanesi-Kurumu adına 2020-2021 yılları için “Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri Ve Hastane Ödüllerine” başvurmak istiyoruz. Başvuru ücretine ait dekont ekte sunulmuştur.

Başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                   Kurum Yetkilisi-İmza-Tarih

 

 

 

Başvuru Yapan Kurum Adı

 

 

Hizmet Yapısı

 

 

Yatak Sayısı

 

İli-İlçesi

 

Adres ve İletişim Bilgileri

 

 

 

İrtibat Kurulacak Yetkili

 

 

Ödül için Başvurulacak Yıllar

 

 

Kurum yetkilisi Unvan

Adı-Soyadı ve İmzası