Hastane Randevusu ve Hakka Girme

Posted by: Sedat Bostan 7 ay, 2 hafta ago

Son dönemde sağlıkta bazı yeni uygulamalar hayata geçirildi. Bunlardan biri de hastaların MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara mutlak surette gidilmesini özendirmeye yönelikti.

Yeni düzenlemeyle, randevu alıp gitmeyecek olan ve de randevusunu da iptal etmeyen şahıslar için ‘on beş gün süreyle aynı poliklinikten randevu alamaz’ şeklinde değiştirildi.

Bilindiği gibi Kovid19 sonrası hastanelerde büyük yoğunluk var. Bazı polikliniklerde hekimlerimiz günde 80-100 hasta muayene etmek durumunda kalıyor. Birçok hasta randevu dahi bulamıyor.

Ekim 2022’de 13 milyon doktor randevusundan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmediği tespit edildi. Alınan randevuların yaklaşık %20-25’ine gidilmediği açıklandı.

Yeni düzenlemeyle randevusunu iptal etmeyene sistemin on beş gün randevu vermemesi uygulamasının etkili olduğu son yapılan açıklamalara yansıdı.

Sayın Bakan, uygulamaya başlandıktan sonra Aralık ayının ilk on gününde %20’lerde olan randevuya gitmeme ve iptal etmeme oranının, Ocak ayının ilk on gününde %13’lere düştüğünü açıkladı.

Fakat bu sayının 700 bin randevuya tekabül ettiğini düşünürsek yine de çok büyük sayıda hastamız, randevusunu iptal etmeyen kişiler sebebiyle sağlık hizmetine ulaşamamıştır.

Sağlık hizmetlerini diğer hizmetlerden ayıran önemli bir özelliğin, ihtiyacın karşılanmasında toplumsal ve kamusal sorumluluğun öncelikli olmasıdır.

Diğer bir deyişle sağlık hizmeti, bir hizmet olmaktan öte bir insan hakkıdır. Bu nedenle sosyal devletler vatandaşının sağlıklı yaşamasından kendilerini sorumlu tutarlar.

Kamu sağlık sigortası bu nedenle vardır. Ve sağlık sigortası üzerinden vatandaşın geliri düşük de olsa, hatta olmasa da sağlık hizmetine ulaşımı sağlanır.

Hizmet sunucusu kadar, kamu sağlık sektörünün bu anayasal sorumluluğunu yerine getirmesinde hizmet alıcılarının da sorumlu davranması beklenir.

Hastaların sağlık hizmetlerine ulaşım hakkına göstereceğimiz saygı, sadece hizmet sunucu taraflı bir sorumluluk değildir.

Hastaların hakları kadar sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklarından birisi de diğer hastaların sağlık hizmetlerine ulaşım haklarına saygı duymaktır.

Evet, vatandaşın da vatandaşa yanlış yapmaması gerekir. Randevu alınıp gidilmeyen her doktor randevusu, bir hak engellemesine veya haksızlığa dönüşebilir.

Hak ve sorumluluk bir paranın iki yüzü gibidir. Var olan bir hak beraberinde bir sorumluluğu kişiye yükler.

MHRS randevu sistemi, sağlık hizmetlerine ulaşımda bizlere çok büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Kolayca ülkenin her yerinden doktor randevusu almamıza imkan sunmaktadır. Randevu almamız kadar randevuyu iptal etmemizi de çok kolaylaştırıyor.

Bu nedenle hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden aldığımız randevuları, bir engelimiz olmuş ve gidemeyeceksek, bir-iki dakikamızı ayırarak iptal etmemiz çok önemlidir.

Hem başkasının hakkına girmemiş oluruz, hem de bir hastamızın hizmetten yararlanmasını sağlamış oluruz.