Hakkımızda

Bir araya geldiğimizde alanımıza ilişkin kısır tartışmalardan şikâyet ediyor ve farklı bir mecra arıyorduk. Son 20 senede ülkemizde kayda değer gelişmeler ve dönüşümler yaşanmıştı. Artık konuları yeni Türkiye’nin kodlarıyla tartışmak ve yorumlamak gerekiyordu. Sağlık ve tıp alanına ilişkin bilgi üretme, bilimsel çalışma yapma, strateji geliştirme konularında bir sinerji oluşturabilirdik. Bu sinerji ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunabilir, hem makro hem de mikro düzeyde sağlık sektöründe yaşanan sorunlara çözümler arayabilir, politika ve strateji geliştirebilirdik. O zaman ne diye duruyorduk? Düşünceleri fiiliyata dökme zamanı gelmişti. Ve Konya’da bir araya geldik, USSAM’ı kurduk. Sonra mı? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz…