USSAM YÖNETİM KURULU

USSAM YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sedat BOSTAN

USSAM Yönetim Kurulu Başkanı

1967 yılında Gümüşhane, Torul’da doğdu.

Tokat, Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gümüşhane ve Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü kuruculuğu ve bölüm başkanlığı yaptı. Hâlen Karadeniz Teknik Üniversitesinde, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Journal of International Health Sciences and Management (JIHSAM) dergisinin yayıncı ve editörlüğünü yürütmektedir. International Health Sciences and Management Conference'lerinin (IHMC)  organizasyonu ve başkanlığını yapmaktadır. Günebakış gazetesinde “Yönetim Oyunları” köşesinde haftalık yönetim, sağlık yönetimi ve insan hakkında yazılar yazmaktadır.  Sağlık Hakkı ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) kurucu ve yönetim kurulu üyesidir.  Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) kurucusu ve başkanıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Prof. Dr. Musa ÖZATA

USSAM Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Yılında Kırşehir’de doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2004 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 2011 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent, 2017 yılında ise Prof. unvanını aldı. 1994-2000 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, 2001-2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde görev yaptı. 2017 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde görev yapmaktadır. Görev yaptığı kurumlarda bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu.

Üç kitabı, uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış onlarca makalesi ile uluslararası kongre sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ramazan Erdem

USSAM Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümünden 1994’te mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kültür, informal yapılar, akademik örgütler, nitel araştırma yöntemleri son zamanlarda üzerinde çalıştığı konular arasındadır. E-posta: raerdem@yahoo.com

Yunus ÖZTÜRK | Selcuk University, Konya | Department of Health Management |  Research profile

Prof. Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK

USSAM Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ

USSAM yönetim Kurulu Üyesi

1979 Yılında Artvin’de doğdu. 1996 yılında Ardanuç Sağlık Meslek Lisesi, 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Kalite Yönetimi Bölümü Ön lisans, 2006 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde Lisans, 2008 yılında Balıkesir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans ve 2013 Yılında Yönetim alanında Doktora Eğitimlerini tamamladı. 2017 yılında, Yönetim ve Strateji alanında Doçent, 2023 yılında ise Sağlık Yönetimi alanında Profesör oldu. Uzun yıllar özel ve kamu hastanelerinde çalışan Kılıç, halen Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Dekan yardımcısı, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Ordu Üniversitesi Kalite Koordinatörü görevlerini yürütmektedir.
Akademisyenliğinin yanı sıra TÜBİTAK Akıllı Şehir- Akıllı Sağlık Projesinin ve Puma gibi global markaların eğitim danışmanlığını yapmaktadır. Gönüllü olarak ise Yatılı okullar, çocuk esirgeme kurumları, cezaevi ve kamu yararı olan yerlerde Başarı, Özgüven, Girişimcilik, Liderlik, Beden Dili ve Markalaşma konularında seminerler vermektedir. Nasıl Başardılar, Güncel Yönetim Paradigmaları, e- Sağlık ve Teletıp, İnsanlar Başaklara Benzer ve Altın Kalpli İnsanlar Ülkesi olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı, 6 adet patenti ve birçok akademik yayını olan Kılıç, İngiltere, ABD, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde akademik çalışmalar yapmak için bulunmuş olup İngilizce bilmektedir.