Sayfalar

Dijital Hastane

USSAM Sağlık Yönetimi Okulu, 2. Hafta, 5. Ders: Doç. Dr. Taşkın KILIÇ

daha fazlasını oku

Sağlıkta Şiddetin Sosyo-Patolojisi ve Çözüm Önerileri

Sağlık hizmetleri %90 civarı memnuniyet düzeyi[1] ile kamu kurumları içinde vatandaşın en çok takdir ettiği ve memnun olduğu sektördür. Diğer taraftan, şiddet olaylarının en çok yaşandığı (ayda 1100 civarı)[2] bir sektördür. İki sonucu yan yana koyduğumuzda, ortada ciddi bir paradoks olduğu görülmektedir. Çünkü memnuniyetin olduğu bir yerde, şiddetin olması açıklanması zor bir çelişkidir.  Bu yazıda, son yıllardaki şiddet olaylarının ana nedenleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Yedi yıl kamu, iki yıl ise özel hastanenin acil servis gibi riskli ve yoğun birimlerinde çalışmış, aynı zamanda sağlık bakanlığı hasta haklarına yapılan 18.000 şikâyetin analizini bilimsel çalışma haline getirmiş (Bostan ve Kılıç,2014), diğer taraftan 10 yıldır akademik faaliyetler ve seminerler aracılığıyla hasta ve yakınları ile iletişim, tükenmişlik ve sağlık yönetimi konularının içerisinde bulunan bir akademisyen olarak şiddet konusunda kendi bilimsel ve kişisel değerIendirmemi paylaşmak istiyorum.

daha fazlasını oku

"3rd International Health Sciences and Management Conference" Gerçekleştirildi

3rd International Health Sciences and Management Conference Sonuç Bildirgesi

daha fazlasını oku

Development of Patient Rights and Analysis of Patient Complaints in Turkey

The  aim  of  this  study  is  to  identify  the  development  of  patient  rights  in  Turkey  and  to  analyze  patient  complaints  in  the country. An attempt was made to determine how the issues discussed in patient rights committees are differentiated from the applications made  to  the  patient  rights  units  of  the  hospitals within  the  body  of Ministry  of Health in  2009,  depending  on  variables such as branch, province, region, hospital  type,  title, gender, and subject of application, 18,634 applications were content analysed after they were classified in terms of subject, unit, title, branch, province, and region, and were transformed  into numerical codes to prepare the data for analysis. The results show on a regional basis that Marmara is in the first place with 34.9% and East Anatolia is in the last place with 4.6%. The unit receiving the most complaints is outpatient services with  43.1%. Regarding position title, specialists ranked first with 37.9% and managers ranked next with 11.3%. When reviewing  the subjects  of  the applications,  they are  ranked as  follows:  (1) lack  of benefiting  from  the services  (44%); and  (2) lack  of  receiving respect and comfort (26.8%). Patient rights violations were detected in 12.7% but not in 51.6% of the applications  made.

daha fazlasını oku

e-Sağlık, Tele-tıp, Mobil Sağlık ve Dijital Hastane Uygulamaları (Hollanda Örneği)

eSağlık; bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ağ bağlantıları, mobil yazılımlar, robotik uygulamalar, akıllı cihazlar, veri tabanları, video konferans vb.) sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi, izlenmesi ve sağlığın yönetilmesi” olarak tanımlamıştır. Gelişmiş ülkelerde, artan yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine olan talebi, coğrafi ve ekonomik nedenlerden dolayı sağlık hizmetlere ulaşımda yaşanan sorunlar, hasta bekleme listelerinin uzunluğu, artan sağlık hizmeti maliyetleri, kronik, engelli ve yaşlı hastaların takibi, sağlık hizmeti sunanların ve hastaların bilgiye olan ihtiyacı, günümüz toplumunun mobilize yaşam şekli ve birey odaklı sağlık hizmeti talebinin artması gibi etkenlerden dolayı, salt hastane odaklı sağlık hizmeti sunumu günümüzde tek başına yeterli olmamaktadır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde dönüşüm yapmak ve geliştirmek isteyen bazı ülkeler bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak “eSağlık sistemine” geçiş yapmışlardır. Bu kapsamda “Tele-tıp, Mobil Sağlık, Dijital Hastaneler, Robotik Sağlık, Elektronik Sağlık Kayıtları” gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda uygulamaya konulan eSağlık sisteminin teorik ve pratik boyutlarının ele alınması ve dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisine sahip olan Hollanda’da klinik düzeyde uygulanan “eSağlık Sisteminin” iyi uygulama örneği (best practice) olarak incelenmesidir. Bu çalışmanın teorik kısmı; eSağlık konusunda hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda Sağlık Bakanlığı Raporları ve yapılan akademik çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın saha araştırması ise; 5-12 Haziran 2016 tarihleri arasında eSağlık konusunda öncü ülkelerden birisi olan Hollanda’ya gidilip eSağlık konusunda ilgili uzman ve kurumlarla yapılan mülakat baz alınarak hazırlanmıştır. eSağlık sistemi uygulanan ülkelerde hastaların büyük bir çoğunluğu (%70-80) birinci basamakta tutulmuştur. Bu sayede sağlık harcamalarında tasarruflar sağlanmıştır. İlgili kliniklerinde hasta bekleme süreleri azalmış ve hizmete ulaşım kolaylaşmıştır.

daha fazlasını oku