"3rd International Health Sciences and Management Conference" Gerçekleştirildi

Posted by: Taşkın Kılıç 5 yıl, 4 ay ago

3rd International Health Sciences and Management Conference Sonuç Bildirgesi

3.Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Konferansı 3-5 Ekim 2018 tarihleri arasında USSAM ve Bulgaristan Amerikan Üniversitesi İşbirliği ve Moskova, Sakarya, Ahi Evran, Süleyman Demirel Üniversiteleri, HAKSAY, OHSAD’ın desteği ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansa, Amerika, Hollanda, Rusya, Romanya, Tayvan, Bulgaristan ve Türkiye’den konuşmacılar ve dinleyiciler katıldı. Kongrede bir açılış konferansı, iki panel ve sekiz bildiri sunum oturumu gerçekleştirildi.

 “Sağlık hizmetlerinin geleceği” ana temasıyla gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Bulgaristan Amerikan Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Emilia Zankina, bütün katılımcılara ve organizasyon komitesine sağlık gibi önemli bir konunun kendi üniversitelerinde ele alınmasından dolayı teşekkür etti.

 Dünya genelinde 144 ülkede hastanelerin dijitalleşmesi sürecini yöneten HİMMS adına Amerika’dan konferansa katılan ve konferansın açılış konuşmacısı olan HİMMS CEO’su Hal Wolf (Ph.D) ise sunumunda; Sağlık hizmetlerinin geleneksel paradigmasının değişmekte olduğunu, dijital ve teknolojik içerikli bir sağlık hizmeti sunmanın sağlık kurumları için hayati önem taşıdığını vurguladı. Sunumunda Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde hastaneleri dijital hastane belgesi ile sertifikalandırdıklarını örneklerle ele aldı.

 Konferansın “sağlık hizmetlerinin geleceği” konulu ilk paneline Prof. Arthur Pantelides başkanlık etti. Hollanda’dan konuşmacı olarak katılan Johan Beun (Ph.D)  Hollanda’da uygulanan mobil sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetleri sunumunu nasıl geliştirdiğini adrenal.net sistemi örneğinden ele alarak anlattı. Bu kapsamda sağlık sistemlerinin 7/24 ve mekan sınırı olmadan verilebileceğinin örneklerini ele aldı. Konferansa Moskova üniversitesinden katılan Prof. Dr.Oleg Medvedev ise Rusya’da uygulanan teletıp ve mobil sağlık hizmetlerinin gelişimini ve yararlarını ele aldı. Konferansa Romanya’dan katılan Dr. Dan Sava ise aile hekimliğinin günümüz sağlık hizmetlerine entegrasyonunu ele aldı.

 Kongrenin öğleden sonraki “Türkiye’de sağlık hizmetleri ve sistemlerinin geleceği” konulu ikinci paneline Prof. Dr. Murat Topbaş başkanlık yaptı. Prof. Dr. Musa Özata şehir hastaneleri modeli üzerinden Türkiye’de hastane hizmetlerinin geleceğini, Doç. Dr. Mahmut Akbolat sağlık hizmetlerindeki değişimi, Dr.Öğr.Üyesi. İlker Köse ise Türkiye’deki hastanelerin dijitalleşme süreçlerini ve Prof. Dr. Ramazan Erdem sağlık sosyolojisi üzerinden gelecekteki sağlık hizmetleri ihtiyacını anlattı.

 Kongrede paralel oturumlar şeklinde 65 sözel, 6 poster bildiri sunuldu. Kongreye katılan yaklaşık 80 civarındaki akademisyen ve sağlık sektöründe çalışan profesyoneller ise konferans boyunca sağlık kurumları yönetimi, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık politikası ve ekonomisi, sağlık sosyolojisi ve sağlıklı yaşam kalitesi konularında sunumlar yaptılar, dinlediler ve tartıştılar. Yeni bilgi ve deneyimler kazandılar. Bilimsel networklarını geliştirdiler.

 Kongrenin kapanış konuşmasını yapan kongre başkanı Doç.Dr.Sedat Bostan, Kongre onursal başkanları, USSAM adına Prof.Dr. Musa Özata, Ameirkan Üniversitesi adına ise Prof.Dr. Emilia Zankina’ya, Kongre bilimsel kurul başkanı Prof.Dr. Ramazan Erdeme, kongre başkan yardımcıları, Doç. Dr.Taşkın Kılıç ve Doç. Dr. Aslı Göksoy’a ayrıca kongre sekreteryasını yürüten Araş.Gör.Ramazan Aslan ve diğer ekip üyelerine, konuşmacılara ve katılımcılar teşekkür ederek plaket takdim etti. Kapanışta ise Bulgaristan Amerikan Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Emilia Zankina adına gala yemeği verilerek bu güzel bilimsel şölen tamamlandı.

 Doç. Dr. Taşkın Kılıç

Kongre Başkan Yardımcısı