Sağlık Analizleri

Bütünsel Afet Yönetimi ve Eğitimi

Bugün afet diye gördüğümüz birçok olay dünyamızın normal işleyişinin bir bileşenidir.

daha fazlasını oku

Hastane Randevusu ve Hakka Girme

Son dönemde sağlıkta bazı yeni uygulamalar hayata geçirildi. Bunlardan biri de hastaların MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara mutlak surette gidilmesini özendirmeye yönelikti.

daha fazlasını oku

Sağlıkta Starlar: Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri

Evde bakım uygulamalarından sonra kovid süreciyle fiilen, yönetmelikle ise resmen başlayan uzaktan sağlık hizmetleri (tele tıp/e-sağlık) sağlık sektörünün yapısını büyük ölçüde değiştirecektir.

daha fazlasını oku

Aşı Karşıtlığı Gerekçeleri ve Cevaplar

Aşının tarihini incelediğimizde, Osmanlı’da çiçek hastalığıyla ilgili yapılan uygulamanın İngilizlere ilham verdiğini görürüz. İlk aşı uygulamasının üzerinden iki yüzyıldan fazla bir süre geçmiş olmakla birlikte aşıların sorgulanması ve karşıtlığı devam etmektedir. İnsanoğlundaki çevresindekilere şüpheci yaklaşma eğilimi, aşılar konusunda da kendini göstermiştir. En bilinen ve göz önünde olanın bile sorgulandığı dünyamızda, aşının sorgulanması insan tabiatının bir parçasıdır. Bu nedenle, aşı karşıtlığını kabul edilemez bir şey olarak görmek doğru değildir. Aşı karşıtlarının gerekçelerini anlamak ve cevaplandırmak gerekir. Yine de her kesin ikna olması beklenmemelidir.

daha fazlasını oku

Sağlıkta Yönetici Atamaları ve Performans Karnesi

Ülkemizde sağlık reformu 2002 yılında başlayıp 2012 yılına kadar devam etti. Bu süreçte kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirildi. Hekimlerin aynı anda kamu hastanelerinde çalışıp, özel muayenehane açmaları engellendi. Hekimler özel veya kamu arasında tercih yapmaya zorlandı. Kamuda, hekim seçme hakkı, performans sistemi gibi yeni uygulamalarla beraber kamu hastanelerin bina ve teknolojileri yenilendi.  En önemlisi “hasta merkezli” sağlık hizmeti sunumunu ön plana çıkarmaya yönelik düzenlemeler yapıldı.

daha fazlasını oku