Sayfalar

Kamu Hastanelerindeki Yönetim Yapısındaki Değişimin Sağlık Sunumu Süreçlerine Ve Çıktılarına Etkisinin Araştırılması

Toplumsal ve teknolojik değişimlerin sağlık sektöründe 1990’lı yıllarda ortaya çıkardığı reform ihtiyacı 2003-2012 yılları arasında gerçekleşmiş olan sağlıkta dönüşüm programıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bu programının kamu hastanelerinin yönetimine dair atmış olduğu son adım, kamu hastaneler genel sekreterliği yapılanmasıyla özerk, yerinden yönetim ve sorumlu yönetici ilkleri doğrultusunda, kamu hastanelerinin yönetimini yeniden yapılandırmak olmuştur. Yeni yapılanmanın kamu hastane hizmetlerinin sunum süreçlerinde sağladığı değişimin yönünün ve değişimin etkisinin ölçülmesinin, yeni yapılanmanın devamı ve geliştirilmesi konusundaki karar süreçlerine katkı yapacağı düşünülmüştür.

daha fazlasını oku