7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

Posted by: Sedat Bostan 2 yıl, 2 ay ago

Son iki yılda sağlıkla ilgili paradigmalarda köklü bir değişim yaşanmıştır. Gelişmiş ülkeler için artık geride kaldığı düşünülen bulaşıcı hastalıkların tekrar dünyanın gündemine uzun süreli oturması, insanlığın zaman zaman bu tür sınavlardan geçmeye devam edeceğini göstermiştir.

Covid-19 salgını her şeyden önce sağlık sistemlerini sınamış, rutin işleyişin dışında sağlık problemleri ortaya çıktığında bunlara hazırlıklı olmanın gereği ve kriz yönetimi becerisinin önemini hatırlatmıştır. Ayrıca özel olarak salgınlarla genel olarak da her türlü hastalıkla mücadelenin sadece hasta ve sağlık hizmetleri sistemi ekseninde düşünülmemesi, işin ekonomik, politik ve sosyal yönlerinin de olduğunu bu süreçte yakından müşahede etmiş olduk.

Değişim ve dönüşüm dönemlerine yön veren her zaman teknoloji olmuştur. Covid-19 ile birlikte sağlık teknolojilerinin önemi artmış, bütün alanlarda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dijitalleşme öne çıkmış ve her şey bilgi ve iletişim teknolojilerine göre yeniden tasarlanmaya başlamıştır. Diğer yandan tıbbî teknolojideki gelişmelerin, hastalıkların her kişide farklı etkilerinin olduğundan hareketle çözümünün kategorik değerlendirmelerden çok kişiye özel çözümler üretme noktasına doğru gittiği görülmektedir.

Bu gerekçelerle bu yılki kongremizin ana temasını "Dijital Sağlık & Kişiselleştirilmiş Tıp" olarak belirlemiş bulunmaktayız. Konuya dair bilimsel bir birikimin oluşması adına, kongremizde panel ve oturumlarda "Dijital Sağlık & Kişiselleştirilmiş Tıp" teması yurt içi ve yurt dışından katılacak uzmanlar tarafından enine boyuna tartışacaktır. Sizlerden de "Dijital Sağlık & Kişiselleştirilmiş Tıp"  teması ile direkt ya da dolaylı ilgisi olan bilimsel çalışmalarınızı beklemekteyiz.

Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Kongremiz İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 16-19 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrede katılımcılara fizikî ve dijital katılım imkânı sunulacaktır. Kongre ana teması olan “Dijital Sağlık & Kişiselleştirilmiş Tıp” temasının yanında sağlık bilimleri ve yönetimi ile ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…

 

Prof. Dr. Sedat BOSTAN                                 Prof. Dr. Haydar SUR                       Prof. Dr. Ramazan ERDEM                                           

Kongre Eş Başkanı                                           Kongre Eş Başkanı                               Kongre Eş Başkanı                                                             

Karadeniz Teknik  Üniversitesi                          Üsküdar Üniversitesi                      Süleyman Demirel Üniversitesi