Sağlık İş Gücünün Geleceği

Posted by: Sedat Bostan 7 ay, 2 hafta ago

Gelişen teknoloji birçok sektörde insan gücünün önemini azaltıyor.

Yapılacak işler, teknolojik cihazlar, robotik kollar ve bilgisayar programları tarafından devir alınırken, insanlara yönetim, tasarım ve kontrol dışında pek fazla iş kalmıyor.

Sağlık sektörü teknolojik gelişmelerin en hızlı uygulandığı sektörlerin başında geliyor.

Bununla birlikte sağlık hizmeti, kaotik olan insanı anlamak, insanı keşfetmek ve insana, insanın varlığına hizmet etmek olduğu için bütün bu gelişmeler yeni uzmanlık alanları açarak, sektörde istihdam edilmesi gereken sağlık meslek sayısını artırıyor.

Bu uzlaşmalar nedeniyle insanlığın başlangıcından beri olan hekimlik mesleğine birçok yeni sağlık mesleği ekleniyor.

Bugün biyomedikal mühendisinden, klinik psikoloğuna, perfüzyonisten ergoterapiste kadar 54 sağlık mesleği sayılıyor.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomik refah artışları ve sağlık hizmetlerindeki uzmanlaşmalar, insanoğlunun geçmiş yüz yıllardakinin iki katı daha uzun yaşamasını sağladı.

Daha çok yaşayan insan, daha çok sağlık uzmanına ve hizmetine ihtiyaç duyuyor.

Pandemi sonrası bütün dünya, sağlık alanında yetişmiş işgücüne olan ihtiyacını daha fazla hissetti.

Birçok refah ülkesi, dünyanın az gelişmiş toplumlarından, sanayisine işçi transfer etmek yerine, tercihli göçmen kabul yöntemiyle, sağlık çalışanlarını transfer ediyor.

Sonuç itibariyle bütün dünyada sağlık işgücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Ülkemizde sağlık sektöründe 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık bir milyon 250 bin kişi istihdam ediliyor.

Bu rakam ikiye katlansa bile,  yüz bin kişiye düşen hekim, hemşire ve diğer uzmanlık sayılarında OECD ortalamalarını yakalayamıyoruz.

Sağlık sektöründe istihdam açığı bu kadar netken, hekim dışı sağlık mesleklerinde mezuniyet sonrası önemli derecede istihdam sorunları yaşanıyor.

Bu kök sorun sektörün birçok yerine faklı şekilde yansıyor. Örneğin asgari ücret düzeyinde sağlıkçı istihdamı, atanamayan sağlık meslek mensupları, yurtdışına gidiş gibi…

Diğer taraftan bütün bu yönetsel sorunları gündem yapacak sağlık yönetimi bölüm mezunları sistem içerisine giremiyor.

Biz hala genç nüfusu yoğun bir ülkeyiz. Dünyanın sağlıkçıya ihtiyacı var. Bizler dünyaya sağlık hizmeti ihraç ettiğimiz gibi sağlıkçı da ihraç edelim.

Fakat bu bilinçli bir planlama olsun, sorunlardan kaçış olmasın…

3 Mayısta KTÜ’de DSÖ, Sağlıkta İşgücü Koordinatörün açılış konuşmasıyla başlayan 8.IHMC kongresinde uluslararası ve ulusal uzmanlar sağlık işgücünün geleceği tartışıyor.